Öncelikli hastalar kimlerdir?
20 Aralık 2018

- Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
- Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),
- Hamileler,

- 65 yaş üstü yaşlılar,
- Yedi yaşından küçük çocuklar,
- Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler